Monthly Archives: July 2018

เครื่องปั่นสมูทตี้ แบบพกพา อาวุธคู่กายสายรักสุขภาพ

4-5 ปีมานี้การออกกำลังกายและรักษาสุขภาพ โดยการเน้นการบริโภคอาหารสะอาดที่ให้คุณค่าทางโภชนาการ และการออกกำลังกาย ได้รับเสียงตอบรับจากคนไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ไม่ได้เป็นแค่กระแส แต่ดูเหมือนว่าพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตของคนไทยกำลังเปลี่ยนไปในทางที่ดี ด้วยการกินอาหาร ครบ 5 หมู่ เลือกบริโภคเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย และเน้นให้คงสภาพความเป็นธรรมชาติสูง แต่ถึงแม้จะมีผู้ใส่ใจกับสุขภาพมากขึ้น เราพบว่า การขายอาหารและเครื่องดื่มโดยทั่วไปยังคงมีการปรุงรสที่จัดจ้าน เช่น เค็มจัด หวานจัด ในส่วนของเครื่องดื่มมี การแต่งสี แต่งกลิ่น ทำให้การซื้ออาหารและเครื่องดื่มรับประทานไม่ตอบสนองกลุ่มคนที่ใส่ใจกับสุขภาพ